Použiť formulár spätnej väzby

Tento prieskum by mal trvať menej ako päť minút.

O vašom Odoo používaní

Používate Odoo na dennej báze? *

Ktoré moduly používate/testujete? *

Plocha miestnosti


Ergonómia a uľahčenie použitia

Tieto otázky sa týkajú ergonómie a jednoduchosti používania Odoo. Skúste si spomenúť na svoje prvé dni na Odoo a čo vám robilo problémy.

Čo si myslíte o dokumentácii dostupnej na doc.odoo.com? *

Vôbec nesúhlasímNesúhlasímSúhlasÚplne súhlasím
Je to aktuálne
Pomáha to zo začiatku
Používam kontextuálnu pomoc v Odoo
Je to kompletné
Je to jasné

Čo si myslíte o procesných zobrazeniach Odoo, dostupných vo webovom kliente? *

Vôbec nesúhlasímNesúhlasímSúhlasÚplne súhlasím
Pomáhajú novým používateľom pochopiť Odoo
Sú čisté a správne
Sú užitočné na denné použitie
Proces je definovaný pre všetky podnikové toky
Je jednoduché nájsť proces ktorý potrebujete

Máte nejaké podnety ako zlepšiť procesné zobrazenie?

Čo si myslíte o štruktúrach menu? *

Čo si myslíte o skupinách používateľov? *

Vôbec nesúhlasímNesúhlasímSúhlasÚplne súhlasím
Bezpečnostné pravidlá definované na skupinách sú užitočné
Tieto bezpečnostné pravidlá sú štandardné a môžu byť použité kreatívnym myslením vo väčšine prípadov
Skupina '"Použiteľnosť/Rozšírené zobrazenie' pomáha pri každodennej práci
Skupina '"Použiteľnosť/Rozšírené zobrazenie' skrýva iba voliteľné polia
Skupiny nastavené na položky menu sú relevantné

Čo si myslíte o štruktúrach menu? *

Čo si myslíte o sprievodcoch inštaláciou? *

Vôbec nesúhlasímNesúhlasímSúhlasÚplne súhlasím
Popisky a pomocné nápovedy sú dostatočne jasné
Sprievodca konfiguráciou existuje pre každé dôležité nastavenie
Navrhnuté extra moduly sú relevantné
Spustenie sprievodcu konfiguráciou je dobrý spôsob na šetrenie času

Komunita a prispievatelia

Ako prispievate alebo máte v úmysle prispieť k Odoo? *

Máte návrh na pomoc ľudom aby prispievali?

Máte návrh na pritiahnututie nových prispievateľov?


Oázky pre vývojárov

Ak neprispievate alebo nevyvíjate v Odoo, preskočte túto stránku.

Kde vyvíjate vaše nové funkcie?